Döner Flanşlı Kompansatörler

KULLANIM ALANLARI Makinalar Pompalar Motorlar Egzost Uygulamaları Gaz Hatları Buhar Hatları Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri Kızgın Su Sistemleri Kızgın Buhar Sistemleri Kızgın Yağ Sistemleri Basınçlı Hava Hatları DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖRLER Isıl genleşmeleri absorbe etmek ve sistemdeki titreşimleri sönümlemek amacıyla kullanılırlar. Ondülasyon sacı flanş üzerine sıvandığı için flanşlar civataların karşılaması için istenildiği gibi döndürülerek montaj kolaylığı sağlanır. Eksenel kompansatörler [...]

Sabit Flanşlı Kompansatörler

KULLANIM ALANLARI Makinalar Pompalar Motorlar Egzost Uygulamaları Gaz Hatları Buhar Hatları Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri Kızgın Su Sistemleri Kızgın Buhar Sistemleri Kızgın Yağ Sistemleri Basınçlı Hava Hatları SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖRLER Isıl genleşmeleri absorbe etmek ve sistemdeki titreşimleri sönümlemek amacıyla kullanılırlar. Ondülasyon sacı flanşa sabit olarak kaynatılmıştır. Eksenel kompansatörler içerisindeki layner ; akışın laminer olmasını [...]

Kaynak Boyunlu Kompansatörler

KULLANIM ALANLARI Makinalar Pompalar Motorlar Egzost Uygulamaları Gaz Hatları Buhar Hatları Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri Kızgın Su Sistemleri Kızgın Buhar Sistemleri Kızgın Yağ Sistemleri Basınçlı Hava Hatları SABİT FLANŞLI KOMPANSAATÖRLER Isıl genleşmeleri absorbe etmek ve sistemdeki titreşimleri sönümlemek amacıyla kullanılırlar. Ondülasyon sacı flanşa sabit olarak kaynatılmıştır. Eksenel kompansatörler içerisindeki layner ; akışın laminer olmasını [...]

Dıştan Basınçlı Kompansatörler

KULLANIM ALANLARI Yüksek basınç ve yüksek genleşme uygulamaları Hatlarda burulma olasılığının olduğu uygulamalar Yer altı Boru Hatları Kızgın Yağ Sistemleri Jeotermal Tesisler  DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER Uzun boru hatlarındaki yüksek genleşmelerin absorbe edilebilmesi için çok boğumlu kompansatörler kullanılır. Yüksek basınç ve uzun boru hatlarında meydana gelen genleşmeleri almak, tesisattaki kompansatör sayısını azaltmak ve burulmayla ortaya çıkacak [...]

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörler

KULLANIM ALANLARI Bina geçişlerindeki tüm dilatasyon noktalarında LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLER Dilatasyon kompansatörleri, bina geçiş noktalarında (dilatasyon) bina çökmeleri ve depremden dolayı oluşabilecek boru hatlarındaki gerilmeleri, kopmaları ve yanal sapmaları absorbe ederek sistemin kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlar. Limit rotlar, sistemdeki basıncın kompansatörün körüklerine zarar vermemesi, körüklerin eksenel olarak açılmasının kısıtlanması ve hareketin yanal olarak [...]

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörler

KULLANIM ALANLARI Bina Dilatasyon Geçişleri Akaryakıt Tankları Dolum Tesisleri Yangın Hatları Tüm Boru Hatları KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRLER Üç boyuttaki hareketi eksenel, yanal ve açısal olarak sönümleyerek ; deprem, bina çökmeleri gibi hareketler sonucu oluşabilecek kırılma riskini minimuma indiren, rijit boru üzerindeki stresi alarak sistemin devamlılığını sağlayan elemanlardır.   TASARIM ÖZELLİKLERİ DİZAYN EJMA STANDARDS BAĞLANTI [...]

Titreşim Yutucu Kompansatörler

KULLANIM ALANLARI Makinalar Pompalar Motorlar Egzost Uygulamaları Gaz Hatları Su Hatları TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖRLER Isıl genleşmeleri absorbe etmek ve sistemdeki titreşimleri sönümlemek amacıyla kullanılırlar. Limit rotlar sistemdeki basıncın kompansatörün körüklerine zarar vermemesi, körüklerin eksenel olarak açılmasının kısıtlanması ve hareketin yanal olarak tamamlanması için kullanılırlar.   TASARIM ÖZELLİKLERİ DİZAYN EJMA STANDARDS BAĞLANTI TİPİ FLANŞLI İŞLETME BASINCI 16 [...]

Kauçuk Kompansatörler

KULLANIM ALANLARI Klima Havalandırma Sistemleri Sıhhi Tesisatlar Hava Kompresörleri Boru Hatları Kanalizasyon ve Drenaj Hatları Sıcak Hava Hatları Pompalarda Emme ve Basma Ağızları Endüstriyel Tesisler Güç Makinaları Denizsel Sistemler KAUÇUK KOMPANSATÖRLER Her yöndeki titreşimi ve sesleri izole ederek gürültü oluşumunu önlerler. Sıcaklık değişiminden dolayı oluşabilecek uzama ve kısalmayı emer, yanal ve açısal hareketleri dengelerler. Koç [...]

Dekoratif Kompansatörler

DEKORATİF KOMPANSATÖRLER Yüksek katlı binaların tesisat kolonlarında sıcaklık farklılıklarından dolayı genleşmeler meydana gelir. Bu da borularda zorlanmalara, eğilmelere ve gürültüye neden olur Kolon borularındaki ısıl genleşme, gürültü ve esneklik sorunlarını giderir. Estetik ve dekoratif görüntüsü ile konutlar, oteller ve görünür mekanlarda kullanılabilir. İç kovanı basınç kaybı ve eksen kaçıklıklarını önlerken dış kovanı körüğü dış etkilerden [...]