Videolar

Depac Thermosyphon

Radyal Salmastra

3 mm eksenel kayma ile radyal dönüşü sağlamaktadır. Böylelikle titreşimlerin akışa müdahale etmesi engellenmekte ve herhangi bir sızma durumunun önüne geçilebilmektedir.